Элит сургуулиуд

Дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаанаас:

Дэлхийн шилдэг 200 их сургуулийн дотор АНУ (92) Британи(17) Канад(15) толгой цохиж байгаа хэдий ч тухайн улсын нийт сургуульд топд шалгарсан эзлэж буй хувийг харьцуулахад Гонгконгийн 4 их сургууль 18.2 швед 8.7 британи 6 хувь эзлэж байна.

Шилдэг 500 их сургуульд мөн л АНУ Британи тэргүүлэж байгаа ч улсаар нь ангилахаар Гонгконгийн ихсургууль(6 сургууль буюу 27.3 хувь) тэргүүлэн ардаас шведын(9сургууль буюу 19.9 хувь) оржээ. Шилдэг 1000 ихсургуульд АНУын 274 Британийн 79  багтаж байгаа ч улсаар жагсаахаар Британи (27.7)тэргүүлэн Гонгконг(27.3), Швед(23.9) удаалсан байна. 

Өөрөөр хэлбэл Гонгконгийн элсэгч дэлхийн 200 шилдэг сургуульд элсэх магадлал 18.2 хувь, шилдэг 500 элсэх магадлал 27.3 хувь байна.  Шведийн төгсөгч дэлхийн шилдэг 200 элсэх магадлал 8.7, 500 элсэх магадлал бараг 20 хувь, шилдэг 1000 элсэх магадлал 23.9 хувь байна.

Энэ үзүүлэлт нь тухайн улсын эдийн засгийн хөгжлийн динамиктай уялдсан нь илт юм. 

Хятадын 43 их сургууль топ 1000 багтсан хэдий улсдаа эзлэх хувь дөнгөж 2 хувь. 

дэлгэрэнгүйг эндээс сонирхоорой: https://www.weforum.org/agenda/2017/05/which-countries-provide-their-citizens-with-the-best-higher-education/

“Үндэсний баялаг” Сэдэв 12: Эдийн засаг ба Геополитик

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн 12 дахь дугаараа, “Эдийн засаг ба Геополитик” сэдвээр хүргэж байна.

“Үндэсний баялаг” Сэдэв 11: Эдийн засаг ба Үндэсний аюулгүй байдал

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн 11 дэхь дугаараа, “Эдийн засаг ба Үндэсний аюулгүй байдал” сэдвээр хүргэж байна.

Хагас дутуу боловсролтон

Сүүлийн үед Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байгаа зарим нэг нэр дэвшигчидийг боловсролгүй хэмээн нэлээд даапаалж байна. Ардын намын зүгээс сошиал ертөнц, сонин хэвлэл, телевизээр зохион байгуулалттай, захиалгаар, өргөн компани өрнүүллээ.

Read more

“Үндэсний баялаг” Сэдэв 10: Эдийн засаг ба Намуудын хөгжил

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн арав дахь дугаараа, “Эдийн засаг ба Намуудын хөгжил” сэдвээр хүргэж байна.