Элит сургуулиуд

Дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаанаас:

Дэлхийн шилдэг 200 их сургуулийн дотор АНУ (92) Британи(17) Канад(15) толгой цохиж байгаа хэдий ч тухайн улсын нийт сургуульд топд шалгарсан эзлэж буй хувийг харьцуулахад Гонгконгийн 4 их сургууль 18.2 швед 8.7 британи 6 хувь эзлэж байна.

Шилдэг 500 их сургуульд мөн л АНУ Британи тэргүүлэж байгаа ч улсаар нь ангилахаар Гонгконгийн ихсургууль(6 сургууль буюу 27.3 хувь) тэргүүлэн ардаас шведын(9сургууль буюу 19.9 хувь) оржээ. Шилдэг 1000 ихсургуульд АНУын 274 Британийн 79  багтаж байгаа ч улсаар жагсаахаар Британи (27.7)тэргүүлэн Гонгконг(27.3), Швед(23.9) удаалсан байна. 

Өөрөөр хэлбэл Гонгконгийн элсэгч дэлхийн 200 шилдэг сургуульд элсэх магадлал 18.2 хувь, шилдэг 500 элсэх магадлал 27.3 хувь байна.  Шведийн төгсөгч дэлхийн шилдэг 200 элсэх магадлал 8.7, 500 элсэх магадлал бараг 20 хувь, шилдэг 1000 элсэх магадлал 23.9 хувь байна.

Энэ үзүүлэлт нь тухайн улсын эдийн засгийн хөгжлийн динамиктай уялдсан нь илт юм. 

Хятадын 43 их сургууль топ 1000 багтсан хэдий улсдаа эзлэх хувь дөнгөж 2 хувь. 

дэлгэрэнгүйг эндээс сонирхоорой: https://www.weforum.org/agenda/2017/05/which-countries-provide-their-citizens-with-the-best-higher-education/

Leave a Comment