“Шударга Яръя” нэвтрүүлэг

2016 оны 5-р сарын 07-ны өдөр V Television-ийн “Шударга Яръя” нэвтрүүлэгт оролцсоныг хүлээн авч үзнэ үү.

Leave a Comment